หน้าหลัก

กลุ่มนิเทศฯ สพป.อบ2รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

สารสนเทศกลุ่ม

https://sites.google.com/esdc.go.th/codingubn2/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

https://sites.google.com/esdc.go.th/canvaubn2/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

https://sites.google.com/ubon2-ed.go.th/ubon2exam/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0


covidreport


https://contentcenter.obec.go.th/


ข่าว/หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความทางการศึกษา

Best practice DLTV
โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 

วิดีโอ YouTube

คลิปวีดีโอของโรงเรียน
 
  
   

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

อบรมวิทยาการคำนวณปฎิทินการนิเทศ

 
นายพงษ์สวัสดิ์  กวนชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

งานวิจัย

https://forms.gle/hcv7QC9EB6WypZyX6

https://sites.google.com/site/trainbtvit/home

web KM

https://drive.google.com/drive/folders/1BpMvCIQApKkm31MTTfZoIWZzgClHiKNo?usp=sharing

FanPage ศน.สพป.อบ2

http://www.dlf.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://edltv.vec.go.th/
http://elearning.stkc.go.th/lms/html/
http://king.iwilldoforking.com/

http://academic.obec.go.th/web/home
http://deetambon.esdc.go.th/http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/learningPackage.pdf
Comments