หน้าหลัก


รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

สารสนเทศกลุ่ม

https://esan69.sillapa.net/sp-ubn2/

ข่าว/หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 9 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความทางการศึกษา

Best practice DLTV
โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 

วิดีโอ YouTube

คลิปวีดีโอของโรงเรียน
 
  
   


ปฎิทินการนิเทศ


งานวิจัย

https://forms.gle/hcv7QC9EB6WypZyX6

https://sites.google.com/site/trainbtvit/home

web KM

https://drive.google.com/drive/folders/1BpMvCIQApKkm31MTTfZoIWZzgClHiKNo?usp=sharing

FanPage ศน.สพป.อบ2

http://www.dlf.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://edltv.vec.go.th/
http://elearning.stkc.go.th/lms/html/
http://king.iwilldoforking.com/

http://academic.obec.go.th/web/home
http://deetambon.esdc.go.th/http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/learningPackage.pdf
Comments