การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการเรียนรู้

โพสต์1 ก.พ. 2559 19:01โดยubn2 admin
การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเอสทู บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่2 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
Comments