การอบรมปฏิบัติการนำร่องการใช้งาน OBEC Content Center ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2559

โพสต์1 ก.พ. 2559 18:24โดยubn2 admin
https://plus.google.com/106831062408751002921/posts/K6DVMe5Bzne
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการอบรมปฏิบัติการนำร่องการใช้งาน OBEC Content Center ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2559 พัฒนาครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในด้านการใช้งานคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เพื่อเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ให้กับนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต https://plus.google.com/106831062408751002921/posts/K6DVMe5Bzne
Comments