กิจกรรมต่างๆ

การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียน

โพสต์6 ต.ค. 2563 20:38โดยubn2 admin   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2563 20:40 ]

บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง          การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ผู้รายงาน           นายสังคม  กุลสุวรรณ

หน่วยงานที่สังกัด         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ปีที่รายงาน                พ.ศ. 2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

โพสต์16 เม.ย. 2563 01:33โดยubn2 admin

     
 แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ใบสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 25๖๑ วันที่ 12 –๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

โพสต์26 ส.ค. 2561 19:15โดยubn2 admin

ใบสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา  25๖๑

วันที่ 12 –๑๔ กันยายน ๒๕๖๑


การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน

โพสต์18 ส.ค. 2561 23:30โดยubn2 admin

กำหนดและรายละเอียดการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2561)

โพสต์31 ก.ค. 2561 00:52โดยubn2 admin   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2561 01:45 ]

  • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  (ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2561)
  • ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ครั้งที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2561)

โพสต์31 ก.ค. 2561 00:47โดยubn2 admin   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2561 01:44 ]

  • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  (ครั้งที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2561)
  • ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน


โครงการเสริมความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายสถานศึกษา และสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์27 มิ.ย. 2561 21:54โดยubn2 admin

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายสถานศึกษา และสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ดร.นิพนธ์ เสือก้อน ข้าราชการบำนาญ นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต ๑ และ ดร.ปรานอม จรเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป.เชียงราย เขต ๒ เป็นทีมที่ปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1-10 of 11