กิจกรรมต่างๆ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย

โพสต์7 มิ.ย. 2561 02:18โดยubn2 admin
ข่าวการขยายผลDLIT สู่สถานศึกษา

โพสต์2 มิ.ย. 2560 02:07โดยubn2 admin

ข่าวการขยายผลDLIT สู่สถานศึกษา

สมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และ DLIT

โพสต์5 มี.ค. 2560 23:35โดยนายวสวัตติ์ ถึงประชา   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 23:54 ]

ด้วยศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ภาค ๑๓ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และ DLIT เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน ในระดับภูมิภาค ภาค ๑๓ โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  นั้น        

          สำนักงานเขตพื้นที่ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ DLTV และ DLIT ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตัวชี้วัดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา URL :  http://ubn2.esdc.go.th(ดาวน์โหลดข้อมูล)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โพสต์16 ก.พ. 2560 23:24โดยนายวสวัตติ์ ถึงประชา

ท่านอภินันท์  บุญรอด ผอ.สพป.อบ.2  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2ประชุมเรื่องการสอบข้อสอบกลาง และ การสอบ NT

โพสต์16 ก.พ. 2560 23:14โดยนายวสวัตติ์ ถึงประชา


ท่านจุด ก่อแก้ว รอง ผอ.สพป.อบ.2 ท่านวีรวุฒิ ร่างกายดี รอง ผอ.สพป.อบ.2 ประชุมศึกษานิเทศก์ เรื่องการสอบข้อสอบกลาง และการสอบ NT ปีการศึกษา 2559 
ตารางกำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์14 ก.พ. 2560 20:11โดยนายวสวัตติ์ ถึงประชา

กำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒  

ประกาศ เรื่องการเปิดระบบนำส่งข้อมูลครั้งที่ 2 ( ระบบ QAMS)

โพสต์17 ม.ค. 2560 22:52โดยubn2 admin   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 19:09 ]

 
ประกาศ เรื่องการเปิดระบบนำส่งข้อมูลครั้งที่ 2
เพื่อให้การกรอกข้อมูลในระบบนำส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุญาตแจ้งระยะเวลาการเปิดระบบครั้งที่ 2 ดังนี้
1. สำหรับการนำส่งข้อมูล รวมถึงการทบทวนการนำส่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ในปี 2557 – 2559 จะทำการเปิดระบบนำส่งฯ  ระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การนำส่งข้อมูลยังเป็นแบบเดิม คือ
- โรงเรียนนำส่งข้อมูลปี 2557-2559 และบันทึกร่องรอยปี 2559 
- ผู้บริหารเข้ามารับรองข้อมูลของโรงเรียนทั้ง 3 ปี 
- เขตส่งส่วนกลางทั้ง 3 ปี 
2. สำหรับการนำส่งข้อมูล รวมถึงการทบทวนการนำส่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และการกรอกร่องรอยหลักฐานเฉพาะปี 2559 เท่านั้น จะทำการเปิดระบบนำส่งฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 โดยที่จะไม่สามารถนำส่งหรือแก้ไขข้อมูลปี 2557-2558 ได้ ทั้งนี้ สามารถใช้แบบบันทึกรายการข้อมูล (Template) เดิมในการนำส่งปี 2559 ได้ โดยการนำส่งข้อมูลยังเป็นลักษณะ ดังนี้ 
- โรงเรียนนำส่งข้อมูลปี 2559 เท่านั้น และบันทึกร่องรอยปี 2559 
- ผู้บริหารเข้ามารับรองข้อมูลของโรงเรียนปี 2559 เท่านั้น1-7 of 7