โครงการเสริมความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายสถานศึกษา และสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์27 มิ.ย. 2561 21:54โดยubn2 admin
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายสถานศึกษา และสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ดร.นิพนธ์ เสือก้อน ข้าราชการบำนาญ นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต ๑ และ ดร.ปรานอม จรเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป.เชียงราย เขต ๒ เป็นทีมที่ปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments