ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โพสต์16 ก.พ. 2560 23:24โดยนายวสวัตติ์ ถึงประชา
ท่านอภินันท์  บุญรอด ผอ.สพป.อบ.2  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2Comments