สมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และ DLIT

โพสต์5 มี.ค. 2560 23:35โดยนายวสวัตติ์ ถึงประชา   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 23:54 ]
ด้วยศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ภาค ๑๓ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และ DLIT เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน ในระดับภูมิภาค ภาค ๑๓ โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  นั้น        

          สำนักงานเขตพื้นที่ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ DLTV และ DLIT ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตัวชี้วัดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา URL :  http://ubn2.esdc.go.th(ดาวน์โหลดข้อมูล)

ą
206664.jpg
(120k)
นายวสวัตติ์ ถึงประชา,
5 มี.ค. 2560 23:35
ĉ
นายวสวัตติ์ ถึงประชา,
5 มี.ค. 2560 23:45
Comments