ประกาศ เรื่องการเปิดระบบนำส่งข้อมูลครั้งที่ 2 ( ระบบ QAMS)

โพสต์17 ม.ค. 2560 22:52โดยubn2 admin   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 19:09 ]
 
ประกาศ เรื่องการเปิดระบบนำส่งข้อมูลครั้งที่ 2
เพื่อให้การกรอกข้อมูลในระบบนำส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุญาตแจ้งระยะเวลาการเปิดระบบครั้งที่ 2 ดังนี้
1. สำหรับการนำส่งข้อมูล รวมถึงการทบทวนการนำส่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ในปี 2557 – 2559 จะทำการเปิดระบบนำส่งฯ  ระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การนำส่งข้อมูลยังเป็นแบบเดิม คือ
- โรงเรียนนำส่งข้อมูลปี 2557-2559 และบันทึกร่องรอยปี 2559 
- ผู้บริหารเข้ามารับรองข้อมูลของโรงเรียนทั้ง 3 ปี 
- เขตส่งส่วนกลางทั้ง 3 ปี 
2. สำหรับการนำส่งข้อมูล รวมถึงการทบทวนการนำส่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และการกรอกร่องรอยหลักฐานเฉพาะปี 2559 เท่านั้น จะทำการเปิดระบบนำส่งฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 โดยที่จะไม่สามารถนำส่งหรือแก้ไขข้อมูลปี 2557-2558 ได้ ทั้งนี้ สามารถใช้แบบบันทึกรายการข้อมูล (Template) เดิมในการนำส่งปี 2559 ได้ โดยการนำส่งข้อมูลยังเป็นลักษณะ ดังนี้ 
- โรงเรียนนำส่งข้อมูลปี 2559 เท่านั้น และบันทึกร่องรอยปี 2559 
- ผู้บริหารเข้ามารับรองข้อมูลของโรงเรียนปี 2559 เท่านั้นComments