กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

นางสาวจินต์ณธิป กุลโชติ
ศึกษานิเทศก์

นายคำใบ  แท่นคำ
ศึกษานิเทศก์

นายภูริภัทร  เขียวขำ
ศึกษานิเทศก์


ประชาสัมพันธ์

  • ทดสอบ ทดสอบทดสอบ
    ส่ง 16 ม.ค. 2560 19:40 โดย ubn2 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความ

  • ทดสอบ ทดสอบทดสอบ
    ส่ง 16 ม.ค. 2560 19:41 โดย ubn2 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments