กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


นางสมภักดิ์  สลักทอง
ศึกษานิเทศก์ 
หัวหน้ากลุ่มงาน


นายวิรัตน์  ท้าวด่อน
ศึกษานิเทศก์


นางสาวศิริพรรณ  แก้วเนตร
ศึกษานิเทศก์


ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

  • เงินใช่ตัวทำนายผลการศึกษาเสมอไปหรือไม่ ทรัพยากรการเงินและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่รัฐได้ทุ่มงบประมาณลงไป อาจไม่ใช่ตัวแปรที่ส่งผลกระทบสูงสุด ข้อสังเกตที่ได้จากผลการประเมิน PISA คือ โดยทั่วไปจะคาดหว ...
    ส่ง 11 ม.ค. 2560 00:57 โดย ubn2 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความจากกลุ่มงาน

  • 9 บทเรียนนอกตำรา ที่คุณครูสามารถส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ นอกจากการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ การเตรียมความพร้อมและการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันศักยภาพของเด็กๆ ได้ ดังตัวอย่าง 9 สิ่งดีๆ ...
    ส่ง 11 ม.ค. 2560 00:53 โดย ubn2 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments