News

งานวิจัยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ2

โพสต์15 ต.ค. 2561 18:37โดยubn2 admin   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2561 18:44 ]

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบพิชิตโอเน็ต ครั้งที่ 2 สอบวันเสาร์อาทิตย์ที่ 6-7 ตุลุาคม 2561 สพป.อบ.2

โพสต์27 ก.ย. 2561 01:02โดยubn2 admin

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบพิชิตโอเน็ต ครั้งที่ 2 สอบวันเสาร์อาทิตย์ที่ 6-7 ตุลุาคม 2561 สพป.อบ.2 โรงเรียนสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่เคยสมัคร หรือสมัครยังไม่ครบ 3 ทีม ในแต่ละระดับของแต่ละโรงเรียน โดยสมัครผ่าน Google ฟอร์ม http://gg.gg/onet002 แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ

แบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์4 ก.ย. 2561 20:03โดยubn2 admin   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2561 23:42 ]

แบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดการส่งภายในวันที่ 14 กันยายน 2561

ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 61

โพสต์27 ส.ค. 2561 06:48โดยubn2 admin

ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 61

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot camp

โพสต์7 ส.ค. 2561 00:11โดยubn2 admin   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2561 00:22 ]

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp)

ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาพาพิชิต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การทดสอบและการประเมินระดับชาติ (O-net) ครั้งที่ 1

โพสต์2 ส.ค. 2561 01:34โดยubn2 admin   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 21:17 ]

ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาพาพิชิต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การทดสอบและการประเมินระดับชาติ (O-net) ครั้งที่ 1
กำหนดแข่งขันวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ส่งคลิปวีดีโอนำเสนอโรงเรียน

โพสต์31 ก.ค. 2561 03:41โดยubn2 admin

ส่งคลิปวีดีโอที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน PLC หรือ Best Practice ที่เป็นเลิศ กิจกรรมเด่น ต้นแบบของโรงเรียน ผลงานนวัตกรรมของนักเรียน ครู ครูดีที่หนูรัก ครูเก่ง เด็กดีมีจิตอาสา สร้างนวัตกรรม ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ตัวอย่างสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักเรียน (สพป.อบ๒)1-7 of 7