News

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot camp

โพสต์7 ส.ค. 2561 00:11โดยubn2 admin   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2561 00:22 ]

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp)

ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาพาพิชิต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การทดสอบและการประเมินระดับชาติ (O-net) ครั้งที่ 1

โพสต์2 ส.ค. 2561 01:34โดยubn2 admin   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 21:17 ]

ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาพาพิชิต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การทดสอบและการประเมินระดับชาติ (O-net) ครั้งที่ 1
กำหนดแข่งขันวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ส่งคลิปวีดีโอนำเสนอโรงเรียน

โพสต์31 ก.ค. 2561 03:41โดยubn2 admin

ส่งคลิปวีดีโอที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน PLC หรือ Best Practice ที่เป็นเลิศ กิจกรรมเด่น ต้นแบบของโรงเรียน ผลงานนวัตกรรมของนักเรียน ครู ครูดีที่หนูรัก ครูเก่ง เด็กดีมีจิตอาสา สร้างนวัตกรรม ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ตัวอย่างสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักเรียน (สพป.อบ๒)1-3 of 3