News

ประชุมปฏิบัติการ DLIT สพป.อบ. 2

โพสต์8 มิ.ย. 2560 23:41โดยubn2 admin

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17,18 ในวันที่ 9 มิถุนายน  2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขมราฐ

ท่านนุกูล จันดารักษ์ รอง ผอ.สพป. พร้อมคณะตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง

โพสต์9 ก.พ. 2560 23:43โดยubn2 admin   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 18:55 ]

ท่านนุกูล จันดารักษ์ รอง ผอ.สพป. พร้อมคณะตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีท่านรองจุด ก่อแก้ว รอง ผอ.สพป.อบ.2 ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์9 ก.พ. 2560 23:18โดยubn2 admin   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 18:57 ]

ท่านรองจุด ก่อแก้ว รอง ผอ.สพป.อบ.2 ประชุมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด Best practice  ของโรงเรียน ผู้บริหารและครู ขอแสดงความดีใจกับทั้ง 6 โรงเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66

โพสต์31 ม.ค. 2560 20:43โดยubn2 admin

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่สพป. อุบลราชธานี เขต 2สพป. อุบลราชธานี เขต 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านพะลอง
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.16 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์)
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตากแดด
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

โพสต์31 ม.ค. 2560 20:36โดยubn2 admin


ศน.วสวัตติ์ ถึงประชา และ ศน.ภูริภัทร เขียวขำ ตัวแทนศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 พร้อมเยี่ยมชม ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
 

 

ท่านอภินันท์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

โพสต์31 ม.ค. 2560 20:21โดยubn2 admin   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 20:37 ]

ท่านอภินันท์  บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้นิเทศ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนกุดข้าวปุ้น

โพสต์26 ม.ค. 2560 20:39โดยubn2 admin

นิเทศ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนกุดข้าวปุ้น ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 66  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560

 
 

นิเทศ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน รร.บ้านบกหนองทันน้ำ

โพสต์23 ม.ค. 2560 00:48โดยubn2 admin   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2560 20:32 ]

นิเทศ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66 ในกิจกรรม
1.สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
2.การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Since Show)
3.ขับขานประสานเสียง
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2560  
 
 
 

แนวข้อสอบ O-net ,nt ของเขตพื้นที่

โพสต์18 ม.ค. 2560 20:23โดยubn2 admin

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2559 และได้จัดทำแนวข้อสอบ o-net nt เพื่อใช้การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้รวบรวมข้อสอบทั้งหมด และให้โรงเรียนดาวน์โหลดนำไปใช้(เมนูดาวน์โหลดข้อมูล)

เตรียมสอบ NT O-NET

โพสต์18 ม.ค. 2560 18:24โดยubn2 admin   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2560 20:15 ]


เรียนผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ให้โรงเรียนดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ NT O-NET  เพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม ติวสอบ ในการทดสอบระดับชาติ(เมนูดาวน์โหลดข้อมูล)

1-10 of 13