News‎ > ‎

ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาพาพิชิต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การทดสอบและการประเมินระดับชาติ (O-net) ครั้งที่ 1

โพสต์2 ส.ค. 2561 01:34โดยubn2 admin   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 21:17 ]
ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาพาพิชิต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การทดสอบและการประเมินระดับชาติ (O-net) ครั้งที่ 1
กำหนดแข่งขันวันที่ 17 สิงหาคม 2561
Comments