News‎ > ‎

ขอแสดงความดีใจกับทั้ง 6 โรงเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66

โพสต์31 ม.ค. 2560 20:43โดยubn2 admin
สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่สพป. อุบลราชธานี เขต 2สพป. อุบลราชธานี เขต 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านพะลอง
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.16 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์)
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตากแดด
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
Comments