News‎ > ‎

แนวข้อสอบ O-net ,nt ของเขตพื้นที่

โพสต์18 ม.ค. 2560 20:23โดยubn2 admin
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2559 และได้จัดทำแนวข้อสอบ o-net nt เพื่อใช้การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้รวบรวมข้อสอบทั้งหมด และให้โรงเรียนดาวน์โหลดนำไปใช้(เมนูดาวน์โหลดข้อมูล)
Comments