News‎ > ‎

นิเทศ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนกุดข้าวปุ้น

โพสต์26 ม.ค. 2560 20:39โดยubn2 admin
นิเทศ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนกุดข้าวปุ้น ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 66  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560

 
 

Comments