News‎ > ‎

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบพิชิตโอเน็ต ครั้งที่ 2 สอบวันเสาร์อาทิตย์ที่ 6-7 ตุลุาคม 2561 สพป.อบ.2

โพสต์27 ก.ย. 2561 01:02โดยubn2 admin
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบพิชิตโอเน็ต ครั้งที่ 2 สอบวันเสาร์อาทิตย์ที่ 6-7 ตุลุาคม 2561 สพป.อบ.2 โรงเรียนสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่เคยสมัคร หรือสมัครยังไม่ครบ 3 ทีม ในแต่ละระดับของแต่ละโรงเรียน โดยสมัครผ่าน Google ฟอร์ม http://gg.gg/onet002 แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ
Comments