News‎ > ‎

ประชุมปฏิบัติการ DLIT สพป.อบ. 2

โพสต์8 มิ.ย. 2560 23:41โดยubn2 admin
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17,18 ในวันที่ 9 มิถุนายน  2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขมราฐ
Comments