News‎ > ‎

ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

โพสต์31 ม.ค. 2560 20:36โดยubn2 admin

ศน.วสวัตติ์ ถึงประชา และ ศน.ภูริภัทร เขียวขำ ตัวแทนศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 พร้อมเยี่ยมชม ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
 

 

Comments