News‎ > ‎

ส่งคลิปวีดีโอนำเสนอโรงเรียน

โพสต์31 ก.ค. 2561 03:41โดยubn2 admin
ส่งคลิปวีดีโอที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน PLC หรือ Best Practice ที่เป็นเลิศ กิจกรรมเด่น ต้นแบบของโรงเรียน ผลงานนวัตกรรมของนักเรียน ครู ครูดีที่หนูรัก ครูเก่ง เด็กดีมีจิตอาสา สร้างนวัตกรรม ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ตัวอย่างสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักเรียน (สพป.อบ๒)Comments