การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1000 เรื่อง 1000 วิจัย

โพสต์24 พ.ย. 2558 07:36โดยubn2 admin

วันที่ 11 พ.ย. 2558 ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1000 เรื่อง 1000 วิจัย โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต โดยวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการวิจัยแก่ครู ผู้ร่วมการประชุม ทางโครงการมีทุนวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 20000 บาท
Comments