กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ก.ค. 2564 20:41 ubn2 admin แก้ไข สารสนเทศทั้ง 6 กลุ่มงาน ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
14 ก.ค. 2564 20:40 ubn2 admin แนบ ning.jpg กับ สารสนเทศทั้ง 6 กลุ่มงาน ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
27 มิ.ย. 2564 22:58 ubn2 admin แก้ไข คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
27 มิ.ย. 2564 22:56 ubn2 admin แก้ไข คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
27 มิ.ย. 2564 22:55 ubn2 admin แนบ 14581294_1591336544509089_1876516161272740655_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
6 มิ.ย. 2564 21:09 ubn2 admin แนบ 14581294_1591336544509089_1876516161272740655_n.jpg กับ หน้าหลัก
16 พ.ค. 2564 22:20 ubn2 admin แนบ appnited.jpg กับ หน้าหลัก
16 พ.ค. 2564 22:12 ubn2 admin แนบ นิเทศออนไลน์.jpg กับ หน้าหลัก
24 ม.ค. 2564 22:16 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
24 ม.ค. 2564 20:55 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา
24 ม.ค. 2564 20:54 ubn2 admin แนบ IMG_20201230_111506.jpg กับ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา
18 ม.ค. 2564 02:51 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
18 ม.ค. 2564 02:51 ubn2 admin อัปเดต covid.jpg
18 ม.ค. 2564 01:48 ubn2 admin แก้ไข คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
18 ม.ค. 2564 01:48 ubn2 admin แนบ 68860908_2437603789856059_5326526528199065600_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
18 ม.ค. 2564 01:42 ubn2 admin แก้ไข คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
18 ม.ค. 2564 01:39 ubn2 admin แก้ไข คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
18 ม.ค. 2564 01:37 ubn2 admin แนบ IMG_20201230_111852.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
18 ม.ค. 2564 01:34 ubn2 admin แนบ 139739308_2722947071351950_1223753682656296560_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
18 ม.ค. 2564 01:32 ubn2 admin แนบ 140056454_426820228670013_539179905947368882_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
18 ม.ค. 2564 01:31 ubn2 admin แนบ 140483353_227308815540420_4282778190677100896_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
18 ม.ค. 2564 01:30 ubn2 admin แนบ 139859160_1153920868396033_764417273785477355_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
18 ม.ค. 2564 01:28 ubn2 admin แนบ 139973943_3448446245266172_5486245263477584751_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
18 ม.ค. 2564 01:23 ubn2 admin แนบ 139774582_160668315565637_5998632163681145991_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
18 ม.ค. 2564 01:21 ubn2 admin แนบ 140231121_398619167900104_2749537029423660852_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า