กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ม.ค. 2562 00:55 ubn2 admin สร้าง เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET) ปีการศึกษา 2561
2 ม.ค. 2562 22:53 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
2 ม.ค. 2562 22:52 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
2 ม.ค. 2562 22:51 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
2 ม.ค. 2562 22:49 ubn2 admin แก้ไข รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
2 ม.ค. 2562 22:45 ubn2 admin สร้าง dltv
2 ม.ค. 2562 22:44 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
2 ม.ค. 2562 22:44 ubn2 admin แนบ dltv62.png กับ หน้าหลัก
2 ม.ค. 2562 22:42 ubn2 admin นำออกไฟล์แนบ sillapa.png จาก หน้าหลัก
2 ม.ค. 2562 22:41 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
26 ธ.ค. 2561 23:06 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ธ.ค. 2561 23:05 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ธ.ค. 2561 23:05 ubn2 admin แนบ tong1.jpg กับ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ธ.ค. 2561 22:49 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
26 ธ.ค. 2561 22:48 ubn2 admin แนบ somse.png กับ กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
26 ธ.ค. 2561 22:47 ubn2 admin นำออกไฟล์แนบ องค์ประกอบตัวชี้วัด DLTV จาก ดาวน์โหลดข้อมูล
26 ธ.ค. 2561 22:47 ubn2 admin นำออกไฟล์แนบ องค์ประกอบตัวชี้วัด DLIT จาก ดาวน์โหลดข้อมูล
26 ธ.ค. 2561 22:47 ubn2 admin นำออกไฟล์แนบ โหลดตัวอย่างตัวอย่างข้อสอบ o-net nt จาก ดาวน์โหลดข้อมูล
26 ธ.ค. 2561 22:47 ubn2 admin นำออกไฟล์แนบ แนวข้อสอบ o-net nt ของเขตพื้นที่ จาก ดาวน์โหลดข้อมูล
26 ธ.ค. 2561 22:47 ubn2 admin นำออกไฟล์แนบ คู่มือSAROnline_สถานศึกษา 18 12 59 .pdf จาก ดาวน์โหลดข้อมูล
26 ธ.ค. 2561 22:38 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
26 ธ.ค. 2561 22:36 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
26 ธ.ค. 2561 22:36 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
5 พ.ย. 2561 04:35 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
5 พ.ย. 2561 04:34 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า