กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 มิ.ย. 2560 23:41 ubn2 admin สร้าง ประชุมปฏิบัติการ DLIT สพป.อบ. 2
3 มิ.ย. 2560 14:45 ubn2 admin แนบ องค์ประกอบตัวชี้วัด DLIT กับ ดาวน์โหลดข้อมูล
2 มิ.ย. 2560 02:07 ubn2 admin สร้าง ข่าวการขยายผลDLIT สู่สถานศึกษา
5 มี.ค. 2560 23:54 นายวสวัตติ์ ถึงประชา แก้ไข สมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และ DLIT
5 มี.ค. 2560 23:45 นายวสวัตติ์ ถึงประชา แนบ ปฏิทิน.docx กับ สมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และ DLIT
5 มี.ค. 2560 23:42 นายวสวัตติ์ ถึงประชา แนบ องค์ประกอบตัวชี้วัด DLTV กับ ดาวน์โหลดข้อมูล
5 มี.ค. 2560 23:40 นายวสวัตติ์ ถึงประชา แนบ องค์ประกอบตัวชี้วัด DLIT กับ ดาวน์โหลดข้อมูล
5 มี.ค. 2560 23:35 นายวสวัตติ์ ถึงประชา แนบ 206664.jpg กับ สมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และ DLIT
5 มี.ค. 2560 23:35 นายวสวัตติ์ ถึงประชา สร้าง สมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และ DLIT
16 ก.พ. 2560 23:24 นายวสวัตติ์ ถึงประชา สร้าง ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
16 ก.พ. 2560 23:15 นายวสวัตติ์ ถึงประชา สร้าง ประชุมเรื่องการสอบข้อสอบกลาง และ การสอบ NT
14 ก.พ. 2560 20:11 นายวสวัตติ์ ถึงประชา สร้าง ตารางกำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
13 ก.พ. 2560 19:09 ubn2 admin แก้ไข ประกาศ เรื่องการเปิดระบบนำส่งข้อมูลครั้งที่ 2 ( ระบบ QAMS)
13 ก.พ. 2560 19:01 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
13 ก.พ. 2560 18:57 ubn2 admin แก้ไข ท่านรองจุด ก่อแก้ว รอง ผอ.สพป.อบ.2 ประชุมศึกษานิเทศก์
13 ก.พ. 2560 18:55 ubn2 admin แก้ไข ท่านนุกูล จันดารักษ์ รอง ผอ.สพป. พร้อมคณะตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง
9 ก.พ. 2560 23:43 ubn2 admin สร้าง ท่านนุกูล จันดารักษ์ รอง ผอ.สพป. พร้อมคณะตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง
9 ก.พ. 2560 23:18 ubn2 admin สร้าง ท่านรองจุด ก่อแก้ว รอง ผอ.สพป.อบ.2 ประชุมศึกษานิเทศก์
31 ม.ค. 2560 20:51 ubn2 admin แก้ไข ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
31 ม.ค. 2560 20:43 ubn2 admin สร้าง ขอแสดงความดีใจกับทั้ง 6 โรงเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66
31 ม.ค. 2560 20:38 ubn2 admin แก้ไข ท่านอภินันท์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
31 ม.ค. 2560 20:36 ubn2 admin สร้าง ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
31 ม.ค. 2560 20:22 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
31 ม.ค. 2560 20:21 ubn2 admin สร้าง ท่านอภินันท์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
26 ม.ค. 2560 20:41 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า