กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ต.ค. 2561 18:44 ubn2 admin แก้ไข งานวิจัยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ2
15 ต.ค. 2561 18:40 ubn2 admin แนบ images.jpg กับ งานวิจัยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ2
15 ต.ค. 2561 18:39 ubn2 admin แก้ไข งานวิจัยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ2
15 ต.ค. 2561 18:38 ubn2 admin สร้าง งานวิจัยกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา สพป.อบ2
30 ก.ย. 2561 23:51 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
30 ก.ย. 2561 23:49 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
27 ก.ย. 2561 01:02 ubn2 admin สร้าง ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบพิชิตโอเน็ต ครั้งที่ 2 สอบวันเสาร์อาทิตย์ที่ 6-7 ตุลุาคม 2561 สพป.อบ.2
26 ก.ย. 2561 21:18 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
26 ก.ย. 2561 21:17 ubn2 admin แนบ 42511332_2043630292324313_3100715239499366400_n.jpg กับ หน้าหลัก
26 ก.ย. 2561 21:15 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
9 ก.ย. 2561 23:42 ubn2 admin แก้ไข แบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 ก.ย. 2561 23:41 ubn2 admin แนบ dltvubn2.png กับ แบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 ก.ย. 2561 23:40 ubn2 admin แก้ไข แบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 ก.ย. 2561 16:43 ubn2 admin แนบ logo.png กับ ลำดับการแสดงพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
8 ก.ย. 2561 16:43 ubn2 admin สร้าง ลำดับการแสดงพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
4 ก.ย. 2561 20:05 ubn2 admin แก้ไข แบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 ก.ย. 2561 20:04 ubn2 admin สร้าง แบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 ส.ค. 2561 06:48 ubn2 admin แนบ โรงเรียนขนาดเล็ก.xlsx กับ ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 61
27 ส.ค. 2561 06:48 ubn2 admin สร้าง ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 61
27 ส.ค. 2561 00:47 ubn2 admin แนบ 68.pdf กับ ใบสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 25๖๑ วันที่ 12 –๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
27 ส.ค. 2561 00:46 ubn2 admin นำออกไฟล์แนบ 68-2561.pdf จาก ใบสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 25๖๑ วันที่ 12 –๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
26 ส.ค. 2561 19:15 ubn2 admin แนบ logo.png กับ ใบสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 25๖๑ วันที่ 12 –๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
26 ส.ค. 2561 19:15 ubn2 admin แนบ 68-2561.pdf กับ ใบสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 25๖๑ วันที่ 12 –๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
26 ส.ค. 2561 19:15 ubn2 admin สร้าง ใบสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 25๖๑ วันที่ 12 –๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
26 ส.ค. 2561 19:11 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า